Tehetségműhelyek

TEHETSÉGGONDOZÁS ÓVODÁNKBAN

Hatvani Százszorszép Óvodánk 2013. novembertől Tehetségpont lett, majd 2018. februárban megkaptuk az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
Tehetséggondozó programunk lehetőséget biztosít a tehetségcsírák hosszú távú fejlesztésére már az óvodáskor kezdetétől, melynek megfelelően minden nagycsoportos korú gyermek valamilyen tehetségműhelyben tevékenykedik.
 Nevelőtestületünk vallja, hogy minden kisgyermek tehetséges valamiben, és a tehetségcsírák már kora gyermekkorban fellelhetők. Ennek szellemében végezzük mindennapi munkánkat, mely a felzárkóztatások mellett a kiemelt képességű gyermekek gondozását is magában foglalja. Az óvodai tehetséggondozásban a teljes nevelőtestület részt vesz.
Az óvodapedagógusok kis-és középső csoportokban folyamatosan figyelik a gyermekeket, tudatosan keresik a tehetségígéretekre jellemző személyiségjegyeket, hogy kellő szakmai érveléssel tudják alátámasztani a gyermekek műhelybe való ajánlását.
A gyermekek beazonosításához kidolgozott kategóriarendszeres megfigyeléseket végeznek különböző tehetségterületek figyelembevételével, melyek a következők lehetnek: logikai matematika, logikai környezet, népi mozgásos játékok, mozgás, mese-drámajátékok, térbeli-vizuális és zenei tehetségterület. A tehetségazonosításról a beválogatás után, szülői értekezleten adnak tájékoztatást a középső csoportos óvodapedagógusok.
A tehetségműhelyekbe, a gyermekek beválogatását, tehetségműhely vezetők végzik.
A műhelymunkában a beválogatott nagycsoportos korú gyermekek vesznek részt, akiknek a műhelyvezetők 30 órás programot készítenek. A műhely tevékenységeket októbertől április végéig, heti rendszerességgel tartják, egy-egy segítő óvodapedagógus közreműködésével.
Az óvodai tehetségígéretek gondozásáról, a gyermekek beválogatásáról a műhelyvezetők tájékoztatják a szülőket. Az októberi rétegszülői értekezleten elmondják tehetségprogramjukat, egész éves munkatervüket, működésük feltételeit, és folyamatosan tájékoztatják a szülőket, hogy miben szeretnének velük együttműködni. A szülők lehetőséget kapnak arra is, hogy félévkor és év végén közvetlenül részt vehessenek a műhelymunkában, és lássák a gyermekeik érdeklődését, kreatív alkotó munkáját a tehetséggondozásban.  A műhelymunka értékelése gyermekekkel, szülőkkel, óvodapedagógusokkal, óvodavezetővel, a műhelyvezető önértékelésével, hatásvizsgálatok formájában történik, mely a műhelynaplóban kerül dokumentálásra. 
Óvodánkban, a 2023-2024 nevelési évben kialakított tehetségműhelyek: Zenei, Térbeli vizuális, Környezet, Logika-sakk játszótér
Vaka Istvánné-Ilike óvó néni- Tehetségkoordinátor

 "Dalmanócskák Zenei tehetségműhely"

 "Sakkjátszótér"
    Képességfejlesztés 

  "Varázsceruza alkotóműhely"
     Térbeli-vizuális műhely   

"Csupaszem csapata"
 Környezeti műhely