Bemutatkozó

Hatvani Százszorszép Óvoda

PROGRAMUNK:

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”

MOTTÓNK:

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre!”

Kedves Szülők és gyerekek!
Engedjék meg, hogy bemutassuk óvodánkat!

Intézményünk a város központjában, a Markovits Kálmán uszodával szemben helyezkedik el. 1978-ban épült, 6 csoportos, 150 férőhelyes, emeletes óvoda, szépen kialakított termekkel, hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel és az EU szabványnak megfelelő, parkosított játszó udvarral. Minden csoportunkban két szakképzett óvó néni és egy dajka néni foglalkozik a gyerekekkel. Munkájukat pedagógiai asszisztensek is segítik.

Óvodánk jól megközelíthető, a környező lakótelepen élő szülők gyermekei járnak ide, de szívesen választják óvodánkat a város különböző részein élő családok is. Óvodánkban melegítő konyha működik. Az étkezést a Hatvani Közétkeztetési Kft. biztosítja.

Nevelési céljaink:

Érzelmi biztonságot nyújtó családias légkörben olyan gyermeki személyiség nevelése, akit az együttérzés, a segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és szeretet jellemez. Olyan óvodai élet szervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység.

A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítse a társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést, önértékelést. A gyermek legyen képes a környezetében lévő emberi kapcsolatokban észrevenni a jót és a rosszat.

A gyermek- gyermek, felnőtt- gyermek kapcsolatokban az Adleri „Bátorító nevelés” elveit alkalmazzuk.

A gyermekek egyéni adottságainak elfogadásával és figyelembevételével, változatos tevékenységek biztosításával, eljuttatni őket egyéni képességeik optimális határához. A fejlesztés színtere a játék, amelyben a gyermek érezze jól magát és az ismereteket észrevétlenül sajátítsa el. A fejlesztő munkában segítségünkre vannak: fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus.

Tevékenységeink:

Legfontosabb tevékenységünk a JÁTÉK, mely során sok-sok tapasztalatot szereznek a gyerekek önmagukról és környezetükről. A játék a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja, s a tanulás számtalan lehetőségét hordozza magában.
A gyerekeket a MESE sarokban halk zenével, énekkel hívjuk. Egy héten át ugyanazt a mesét meséljük, hogy a rákövetkező héten már eljátszhassák, megjeleníthessék a mesealakokat. Meséinket a magyar népmesék, klasszikus és kortárs mesék csodálatos birodalmából merítjük. Évszakhoz kötött mondókák, versek, népi rigmusok, szólások-, közmondások teszik színesebbé tevékenységünket.

Az óvodai ZENEi nevelés során megismertetjük a gyermekeket mondókákkal, énekes játékokkal, népi és komponált gyermekdalokkal. A zenei képességfejlesztést mikrocsoportos formában (4-6 fő) a zenesarokban végezzük.

Egész nap folyamán biztosítunk teret és lehetőséget a különböző alkotói tevékenységekhez – RAJZolás, festés, mintázás, gyurmázás, agyagozás, szövés, fonás, batikolás, origami, építés, műalkotásokkal való ismerkedés. Ezt a tevékenységet is mikrocsoportos formában végezzük, a kialakított vizuális sarokban.

Felfedezzük a közvetlen és tágabb KÖRNYEZETet, kialakítjuk a gyermekek pozitív érzelmi viszonyát a természeti- emberi- tárgyi világ értékei iránt, azok védelmére, megőrzésére tanítjuk őket. A környezet megismerése közben alakítjuk a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér-és síkbeli (matematikai) szemléletét.

A gyermekek szabad MOZGÁSát a délelőtti és a délutáni udvari játék és séta során biztosítjuk. Az irányított mozgásos játékokat mindhárom korosztálynak heti egy alkalommal szervezzük meg, különböző időkerettel. A mindennapi testedzés: a kocogás, a futás mindhárom korosztály edzését szolgálja. Hetente kétszer zenés mozgásos percekkel gyakorolhatják a gyermekek a ritmusra történő mozgást.
Alapítványi és szülői támogatásból megvásároltuk a MOZGÁSKOTTA módszerhez tartozó alapeszköztárat. A Magyar Mozgáskotta Módszer a gyermekközpontú módszertani kutatások legújabb eredményeként olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit. Olyan módszer, amely tornaterem híján a csoportszobák átrendezésével is alkalmat nyújt arra, hogy a mozgás és a sport a mindennapok meghatározó élményévé váljon. (Bővebb információt a www.mozgaskotta.hu oldalon olvashatnak.)

Programjaink:

Óvodánkban az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek és jeles napok keretet adnak nevelőmunkánkhoz. JELES NAPJAINK: Mihály- nap, Szüret, Luca nap, Advent- Mikulás- Karácsonyvárás, Farsang, Húsvét, Pünkösd. Megünnepeljük a gyerekek szülinapját. Köszöntjük az anyukákat, nagymamákat. Gyermeknapot rendezünk. Nyílt napok keretében a szülők betekinthetnek óvodai életünkbe. Játszónapot szervezünk, ahol játékos versengésre hívjuk a szülőket. Ezeken kívül bábelőadásokkal, kirándulásokkal, múzeumlátogatásokkal gazdagítjuk mindennapjainkat. Minden évszakban rendezünk OVI-GALÉRIA megnyitót és OVI-KONCERTet. Galériánkban helyi művészek, szülők, iskolások alkotásait állítjuk ki. Évszak koncertjeinkre művészeket, zeneiskolásokat és általános iskolásokat hívunk meg.

Szolgáltatásaink:

ZENE- OVI, NÉPI JÁTÉK, JÁTÉKOS LÁB ÉS TARTÁSJAVÍTÓ TORNA, KORCSOLYA, OVI-FOCI, VÍZHEZ SZOKTATÁS: a városi uszodában nagycsoportosok részére. LOGOPÉDUS, FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS, GYÓGYPEDAGÓGUS segíti az óvodapedagógusok munkáját.
TEHETSÉGMŰHELYEK (ének, környezet-logika, vizuális, mozgás, sakk-játszótér) a nagycsoportos gyerekek részére.

Alapítványunk:

HATVANI ÓVODÁS GYERMEKMOSOLY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Céljaink: Az óvodás korú gyermekek és óvodai csoportok egészséges fejlődésének biztosítása. A gyermekek foglalkoztatásához szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerűsítése. A környezetbarát tudásanyag bővítésével, mozgásfejlesztő eszközök és berendezések, valamint játékok biztosításával, a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődésének elősegítése. A tárgyi eszközök megjelenítésével az óvoda szebb és egészségesebb környezetének megteremtése.Alapítványuk révén óvodánkban elkészült a KRESZ-PARK és a SÓ-SZOBA. Rohanó világunkban fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink játékos formában sajátíthassák el és gyakorolhassák az alapvető közlekedési szabályokat. A sószoba levegője természetes módon tisztítja a légutakat. A levegőben lévő sószemcsék elősegítik a légutak természetes tisztulását, az általuk leadott negatív ionok javítják a fizikai és a szellemi erőnlétet. Gyulladás gátló hatásánál fogva a légzőszervi megbetegedések természetes gyógyítója. Alapítványunk működéséről és óvodai életünkről információt kaphatnak HONLAPunkról, amely a szazszorszep60.hu linken érhető el.

Köszönjük a figyelmüket!